CreditCheck.nl is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Wij doen er alles aan om de website juist en actueel te houden. Komt u toch iets tegen dat niet goed functioneert, niet correct of verouderd is? Laat ons dat alstublieft weten door contact op te nemen met de webredactie.

Persoonsgegevens
Creditcheck.nl vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website, gebruiken we alleen voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Informatie die u verstrekt ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail gebruikt CreditCheck.nl uitsluitend voor de afhandeling van uw aanvraag. De gegevensbewerking van CreditCheck.nl handelend onder de naam Consumatrix is opgenomen in de administratie van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummers m1624989, m1624977 en m1625949.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Uw browser slaat dit bestandje op. Bij een volgend bezoek aan onze website stuurt uw computer informatie uit deze cookie naar onze servers. De website plaatst alleen cookies voor:

  1. Google Analytics: om het gebruik van onze website te kunnen meten. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  2. Een optimale werking van de website.

E-mail disclaimer
Een e-mailbericht van CreditCheck.nl inclusief attachments is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Het mag niet worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, tenzij voor het doel waarvoor het is verzonden. Als u dit bericht ontvangt en u bent niet de geadresseerde, dan wordt u verzocht dit e-mailbericht aan de afzender terug te sturen en vervolgens dit bericht te wissen.

Disclaimer CreditCheck.nl Data dienstverlening (alleen van toepassing voor zakelijke klanten)
De afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het van CreditCheck.nl ontvangen data. De afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het onterecht gebruik van het data. De afnemer vrijwaart Creditcheck.nl ter zake van aanspraken van derden. De afnemer mag het wachtwoord niet ter beschikking stellen aan derden daaronder begrepen werknemers van de afnemer die niet gerechtigd zijn  tot het uitvoeren van de CreditCheck.nl datadiensten. De afnemer verplicht zich aanwijzingen van CreditCheck.nl omtrent het gebruik van het datadiesnten op te volgen.

Auteursrecht
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

CreditCheck.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64081176