Heeft u vragen over de mogelijkheden en het gebruik van CreditCheck.nl? Op de supportpagina’s vindt u een selectie van veelgestelde vragen en antwoorden.
Neem gerust contact met ons op, als uw vraag onbeantwoord blijft. Wij helpen u graag verder.

Uitgelichte demo’s

We leggen op dit moment de laatste hand aan het Kredietinformatie systeem. Wanneer we live zijn kan u hier demo video’s van het kredietinformatie systeem bekijken.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wie is CreditCheck.nl

CreditCheck.nl is een informatie organisatie die bedrijf helpt bij het beoordelen van kredietrisico’s en het voorkomen van fraude.

Hoe actueel zijn de gegevens van CreditCheck.nl?

De gegevens in het CreditCheck.nl portaal worden maandelijkse geupdate.

Welke databronnen gebruikt CreditCheck.nl?

 • Handelsregister van de KvK
 • Data verkregen door Deskresearch
 • BAG ( Basis Administratie Gebouwen ) van de Nederlandse Gemeenten
 • Centraal Insolventieregister voor surseances en faillissementen
 • Data afkomstig van openbare online bronnen

Het CreditCheck.nl portaal is krachtig door:

 • Het combineren van informatie uit legio bronnen
 • De informatie is eenvoudig te doorzoeken
 • Een gegevensopslag met 5 jaar historie
 • De beschikbaarheid om een bestand te ontvangen met de informatie die u zoekt.

Hoe krijg ik toegang tot het CreditCheck.nl portaal?

Heeft u een abonnement op CreditCheck.nl?
Klik op “Login” rechtsboven in de menubalk van deze webpagina om in te loggen met uw persoonlijke inloggegevens.

Heeft u nog geen abonnement?
Klik op “Probeer gratis” rechtsboven in de menubalk van deze webpagina om het abonnement te vinden dat het beste aansluit bij uw wensen. U ontvangt een activatie e-mail met daarin uw inloggegevens waarmee u kan inloggen.

Mijn vraag komt niet voor in deze lijst met veelgestelde vragen.

Stel in dat geval uw vraag via ons contactformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten?

U kan simpel een nieuw wachtwoord aanvragen door op de inlogpagina creditcheck.nl te klikken op wachtwoord vergeten. U kan dan zelf een nieuw wachtwoord invoeren waarmee u kan inloggen.

Kan ik een inlog krijgen om CreditCheck.nl uit te proberen?

Absoluut. U kan zich aanmelden via http://mijn.creditcheck.nl/aanmelden wanneer uw account geactiveerd wordt zal er telefonisch contact met u opgenomen worden. Hierin kan u aangeven dat u CreditCheck.nl tijdelijk gratis wil proberen. Dat kan maximaal voor de duur van 14 dagen.

Kan ik als particulier ook toegang krijgen?

Nee. De kredietinformatie oplossingen voor CreditCheck.nl mogen uitsluitend gebruikt worden door bedrijven en enkel binnen de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH).

Hoe kan ik mijn abonnement activeren?

U kan zich eenvoudig en snel aanmelden via http://mijn.creditcheck.nl/aanmelden Nadat u het formulier heeft ingevuld zal een van onze medewerkers uw gegevens controleren en uw account activeren. Dit gebeurt op werkdagen binnen 24 uur.

Wanneer ontvang ik de factuur?

U ontvangt de factuur nadat uw account is geactiveerd door een van onze medewerkers.  CreditCheck.nl hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Wanneer stopt mijn abonnement?

Het abonnement voor CreditCheck.nl is een jaar abonnement en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien u het abonnement wil stopzetten wordt een opzegtermijn van 1 maand aangehouden. U kan simpel opzeggen door een e-mail te sturen naar administratie@creditcheck.nl of door ons te bellen op 055-2032092.

Welke organisaties staan in CreditCheck.nl

Alle bedrijven met een kvk nummer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Beschikt CreditCheck.nl ook over historische bedrijfsinformatie?

Ja CreditCheck.nl beschikt ook over historische bedrijfsinformatie van de Kamer van Koophandel en Rechtspraak.nl en gaat 5 jaar terug.

Hoe worden branches van bedrijven ingedeeld in CreditCheck.nl?

We houden de SBI codes aan van de Kamer van Koophandel om bedrijven in te delen naar activiteiten. Eenvoudig de juiste branchecode opzoeken van een branche kan met de online Branchecode Tool van CreditCheck.nl.

Welke bronnen gebruikt CreditCheck.nl?

CreditCheck.nl gebruikt de gegevens van Dr3data ( onderdeel van de DTG ) en verrijkt dit met bedrijfsinformatie afkomstig van Rechtspraak.nl, online research en Bizzmatrix.com 

Wat voor Persoonsinformatie verzamelt CreditCheck.nl?

CreditCheck.nl verzamelt statistische gegevens, positieve adresinformatie en gepubliceerde gerechtelijke uitspraken.

Welke databronnen gebruikt CreditCheck.nl

 • Handelsregister van de KvK
 • Data verkregen door Deskresearch
 • BAG ( Basis Administratie Gebouwen ) van de Nederlandse Gemeenten
 • Centraal Insolventieregister voor surseances en faillissementen
 • Data afkomstig van openbare online bronnen

Onder welke voorwaarden mag de persoonsinformatie gebruikt worden?

De informatie waartoe u na dit scherm toegang krijgt bevat persoonsgegevens die u onder voorwaarden beschikbaar gesteld worden. Een van die voorwaarden is dat de gegevens slechts gebruikt zullen worden binnen de doelstelling waarvoor deze verzameld zijn. Deze doelstellingen luiden:

 • Het op commercie?le basis verwerken van gegevens over natuurlijke en / of rechtspersonen ter ondersteuning van organisaties die blootstaan aan kredietrisico.
 • Door de ontvangers te nemen beslissingen over het selecteren van potentie?le handelspartners.
 • Het al dan niet onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan wel bee?indigen van handelstransacties / -relaties.
 • Het leveren van een bijdrage aan de signalering van misbruik en fraude in het financie?le verkeer.
 • Het bepalen van verhaalsmogelijkheden en het traceren van personen.
 • Het leveren van een bijdrage aan voorkoming en signalering van fraude en anderecriminaliteit.
 • Het al dan niet onder bepaalde voorwaarden aangaan dan wel continueren dan welbee?indigen van handelstransacties en arbeidsverhoudingen

Bij gebleken of te vrezen misbruik, waaronder mede te verstaan het niet betrachten van uiterste voorzichtigheid t.a.v. informatie uit het CreditCheck.nl Informatiesysteem door gebruiker, zal onverwijld de toegang tot de informatie geblokkeerd worden.

Contact

Is uw vraag niet beantwoord in het bovenstaande overzicht van veel gestelde vragen?
Neem contact op met onze medewerkers.