Inzageformulier

Stap 1 van 3

33%
  • U wilt mogelijk inzage in uw gegevens omdat u bent afgewezen door één van onze klanten. Naast dat wij wettelijk verplicht zijn hieraan mee te werken, zien wij het als een onderdeel van onze taak om u hiermee goed van dienst te zijn.

    Creditcheck.nl verzamelt gegevens van consumenten en stelt deze beschikbaar aan haar klanten met het doel de financiële risico’s voor haar klanten te beperken. Deze gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen of het betreft informatie afkomstig van rechtbanken, incassobureaus of deurwaarders. Uw registratie kan dus betrekking hebben op betalingsproblemen in het verleden.

    Voor het afhandelen van uw inzageverzoek hebben wij een helpdesk ingeregeld. Om uw privacy te waarborgen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, worden alléén schriftelijk ingediende inzageverzoeken in behandeling genomen. Telefonisch mogen wij u geen informatie verstrekken omtrent uw registratie.