CreditCheck.nl biedt informatie over consumenten en bedrijven. Betrouwbare informatie is essentieel bij het nemen van verantwoorde zakelijke beslissingen. CreditCheck.nl voorziet u hierbij van belangrijke en relevante informatie.

Kredietinformatie

Risicobeoordeling van het betaalgedrag en de kans op fraude.

  • Adres Check
  • Consumer Credit Check
  • Bedrijfs Credit Check
  • Closed User Group ( Waarschuwingsregister )

CreditCheck.nl beschikt over een rijkgevulde database met bedrijfsprofielen van meer dan 2 miljoen bedrijven in Nederland. Krijg inzicht in betrokken bestuurders, de rechtsvorm, het aantal werkzame personen en de actuele contactgegevens. De bedrijfsprofielen zijn ook beschikbaar als webservice.

Op zoek naar de betrokkenheid van een bestuurder bij één of meerdere organisaties? Ook de betrokkenheid bij opgeheven en failliete organisaties is bekend in onze historische bedrijven database.

Dit product is uitermate geschikt voor vorderingen op natuurlijke personen (consumenten). Een verhaals informatierapport helpt bij de beslissing voor de juiste en meest kostenbesparende incassoprocedure. Een verhaals informatierapport geeft inzicht in inkomstenbronnen, de financiële positie van de debiteur en de verhaalsmogelijkheden.

CreditCheck.nl levert:

  • Verhaals informatierapporten van bedrijven
  • Verhaals informatierapporten van consumenten

Startdocument en wekelijkse updates van alle WSNP, faillissementen en insolventie uitspraken binnen Nederland.

Bestanden verouderen snel. Jaarlijks muteert 30 tot 40% van de gegevens in uw klantenbestand. Bovendien werken veel bedrijven met verschillende databases en worden mutaties en toevoegingen vaak door meerdere personen op meerdere afdelingen doorgevoerd. Wij signaleren risico’s op betaalgedrag zodat u preventief te werk kunt gaan.

Door oplopende griffierechten en slechte verhaalbaarheid kiest men er vaker voor geen gerechtelijke procedure op te starten. De Griffie Check biedt uitkomst en geeft aan of het zinvol is om wel of niet gerechtelijke stappen te zetten.

Maatwerk scorecard specifiek samengesteld op gecombineerde data van klant en de CreditCheck.nl Databank.

We geven inzicht in de executie woningwaarde van een woning middels een specifieke onderbouwing van koopsommen geselecteerd uit een transactiedatabase van vergelijkbare executieobjecten.

Met het automated valuation model (AVM), ook wel woningwaarde model genoemd, berekenen we volledig geautomatiseerd van één woning of van hele woning- en hypotheekportefeuilles de woningwaarde. Het woningwaarde model van CreditCheck.nl is academisch onderschreven en erkend door stichting Taxaties en Validaties (STENV).

CreditCheck.nl heeft zich in consumentenvorderingen gespecialiseerd die reeds eerder behandeld zijn, maar geen resultaat hebben opgeleverd. Doe hier uw voordeel mee! Door de herincasso dienstverlening van CreditCheck.nl krijgt u alsnog openstaande posten betaald. Dit levert u extra inkomsten op, over een portefeuille die eerder als oninbaar was afgeschreven.

Fraudepreventie

Realtime adresgegevens controleren en valideren aan de hand van fraudesignalen. Lees hier meer over onze fraudepreventie oplossingen.

Realtime ID gegevens verifiëren en valideren aan de hand van fraudesignalen. Lees hier meer over onze fraudepreventie oplossingen.

De identiteit van uw klanten verifiëren en valideren en frauderisico’s beperken. Lees hier meer over onze fraudepreventie oplossingen.

Database management

CreditCheck.nl beschikt over gedetailleerde  adresgegevens van circa 7.3 miljoen adressen en 2 miljoen bedrijven in Nederland. Onderstaand overzicht geeft weer welke detail adres- en bedrijfsgegevens wij kunnen uitleveren. Wenst u de informatie te ontvangen via een webservice of API, lees hier dan meer over deze services. Bekijk hier het overzicht van beschikbare kenmerken.

Klanten correct benaderen begint het het beschikken over de juiste contactgegevens. Door verhuizingen, overledenen en een foutieve invoer van gegevens kunnen datakwaliteitsproblemen ontstaan. Lees hier meer over onze oplossingen.

Hoe hoger de conversie op marketing- en/of creditmanagement acties hoe winstgevender uw organisatie. CreditCheck.nl helpt bedrijven graag om de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep te laten landen. Lees hier meer.